» صفحه اول

» کتاب‌ها

» مقاله‌ها

» نقدها

» ترجمه‌ها

» گفت‌و‌گوها

» سخنرانی‌ها

» گزارش‌ها

» کتابشناسی آثار

 

 

کتاب‌ها

چرا جنگ؟ آلبرت آينشتين و زيگموند فرويد. ترجمه خسرو ناقد. انتشارات پيدايش. (ويرايش جديد). تهران ١٣٩٢.

* Warum Krieg? Albert Einstein Sigmund Freud. Persisch: Khosro Naghed. Peydayesh publication. Neue Auflage.Tehran 2013

نقد و نظرهايی درباره کتاب «چرا جنگ؟»

از دانش تا فرزانگی. گفتارها و گفتگوهايی پيرامون فلسفه و ادبيات. خسرو ناقد.  انتشارات ققنوس. تهران. چاپ اول تهران  ۱۳۹۰.

* From Knowledge to Wisdom. Essays and Interviews about philosophy and literature. by Khosro Naghed. qoqnoos publication.1. Auflage Tehran 2012.

بازتاب:

* از دانش تا فرزانگی و سه کتاب دیگر ناقد در نمایشگاه کتاب (همشهری)

*  تازه‌ترين كتاب خسرو ناقد در بازار كتاب (خبرگزاری ايلنا)

* معرفی کتاب «از دانش تا فرزانگی» (شهر کتاب)

*  کتابخانه انديشه: از دانش تا فرزانگی (روزنامه اعتماد)

*  خسرو ناقد «از دانش تا فرزانگی» را منتشر کرد (خبرگزاری مهر)

*  «از دانش تا فرزانگی» اواسط اسفند منتشر می شود (خبرگزاری ايبنا)

 

سيب و سرباز. شعرهايی فراسوی وحشت. بازآفرينی از خسرو ناقد. انتشارات مرواريد. چاپ اول تهران  ۱۳۹۰

* Apple and soldier. Poems beyond the horror. re-creation: Khosro Naghed. Morvarid publication.1. Auflage Tehran 2012

short review.

بازتاب:

* در تاریک‌روشن غم و اندوه (روزنامه تهران امروز)

*  شعر تن به ترجمه نمی‌دهد  (نگاهی به «سیب و سرباز»)

* «سیب و سرباز؛ شعرهایی فراسوی وحشت» از راه می‌رسد (خبرگزاری ايبنا)

* «سيب و سرباز» با ترجمه‌ي خسرو ناقد منتشر شد (خبرگزاری ايسنا)

* سيب و سرباز مجوز انتشار گرفت! (خبرگزاری ايلنا)

 

در ستايش گفت‌وگو . ديدار با ديگری در عرصه فرهنگ، ادبيات و جامعه. خسرو ناقد.  انتشارات جهان کتاب. تهران. چاپ اول تهران  ۱۳۸۹. چاپ دوم تهران بهار ۱۳۸۹

* The Praise of Dialogue. Meeting with the Other. [Lob des Dialogs. Begegnung mit dem Andere]. Khosro Naghed. Jahane Ketab publication.1. Auflage Tehran 2010.

بازتاب:

* چاپ دوم «در ستایش گفت‌وگو» در نمایشگاه کتاب (خبرگزاری مهر)

* گفت‌وگو خشونت را به‌بند می‌کشد (مجله کتاب هفته)

* بررسی کتاب در ستايش گفت‌وگو در راديو کوچه (شنيداری)

*  جيره ی کتاب: جدی خوانی مهر و آبان

*  گفت و گو به مثابه آغاز و پايان (مجله مهرنامه)

* روزنامه تهران امروز

* فرج سرکوهی (راديو فردا)

* همشهری

* اطلاعات بين‌المللی

* روزنامه فرهيختگان

* ايلنا خیرگزاری کار ايران

* خبرآنلاين

* ايسنا خیرگزاری دانشجويان ايران

* خبرگزاری مهر

 

ناکجاآباد و خشونت. گفتارها و گفت‌وگوهايی از کارل پوپر. به‌انتخاب و ترجمه‌ی خسرو ناقد و رحمان افشاری.  انتشارات جهان کتاب. تهران ۱۳۸۸. چاپ دوم تهران بهار ۱۳۸۹.

* Utopie und Gewalt. Essays und Interviews von Karl Pooper. Ausgewählt und übersetzt von Khosro Naghed und Rahman Afshari. Verlag Jahane Ketab. Tehran 2010. 2. Auflage Tehran 2010

بازتاب:

* چاپ سوم «ناکجاآباد و خشونت» در نمايشگاه کتاب

* بی بی سی: پوپر: فيلسوف "جامعه باز"

* راديو کوچه

* گفت‌وگوی با روزنامه فرهيختگان

* راديو فردا

* ايلنا (خبرگزاری کار ايران)

* روزنامه اعتماد

* ايسنا

* دنيای اقتصاد

* همشهری آنلاين

* خبرگزاری مهر

* روزنامه فرهيختگان

 

زندگی به‌رغم تاريخ. گفتارها و گفت‌وگوهايی از لِشِک کولاکوفسکی. به‌انتخاب و ترجمه‌ی خسرو ناقد.  انتشارات جهان کتاب. چاپ اول تهران ۱۳۸۸. چاپ دوم تهران ۱۳۸۸.

* Leben trotz Geschichte. Essays und Interviews von Leszek Kolakowski. Ausgewählt und übersetzt von Khosro Naghed. Verlag Jahane Ketab. 1. Auflage Tehran 2009. 2. Auflage Tehran 2010

بازتاب:

*  بی‌بی‌سی: تامل بر فروپاشی کمونیسم نگاهی به‌کتابی از کولاکوفسکی

* «زندگی به‌رغم تاريخ». گفت‌وگوی روزنامه فرهيختگان با خسرو ناقد

* روزنامه اعتماد

* راديو کوچه

* خبرگزاری مهر

* در جست‌وجوی يقين گمشده

* همشهری آنلاين

* خبرگزاری کتاب ايران (ايبنا)

* سايت سرو

 

 

عاشقانه‌های عصر خشونت. اريش فريد. ترجمه خسرو ناقد. طراحی و صفحه‌آرايی باسم رسام. انتشارات جهان کتاب. تهران ۱۳۸۷.

* Liebesgedichte im Zeitalter der Gewalt. Gedichte von Erich Fried. Übersetzt von Khosro Naghed. Graphiken von Basam Rasam. Verlag Jahane Ketab. Tehran 2008.

بازتاب:

همشهری آنلاين

خبرگزاری مهر

راديو زمانه

خبرگزاری ايسنا

 پندار

 

شعر روزهای دلتنگی. (سروده‌های شاعران شهر کافکا) ترجمه خسرو ناقد. طراحی و صفحه‌آرايی باسم رسام. انتشارات جهان کتاب. تهران ۱۳۸۷.

* Gedichte für melancholische Tage. (Gedichte über Kafkas Stadt). Übersetzt von Khosro Naghed. Graphiken von Basam Rasam. Verlag Jahane Ketab. Tehran 2008.

بازتاب:

همشهری آنلاين

خبرگزاری مهر

راديو زمانه

خبرگزاری ايسنا

 پندار

 

مرگ را با تو سخنی نيست. گزيده شعرهای اريش فريد. به انتخاب و ترجمهی خسرو ناقد. نشر چشمه. تهران، 1386.

* Der Tod hat dir nichts zu sagen.Gedichte von Erich Fried. Ausgewählt und übersetzt von Khosro Naghed. Edition Cheshmeh. Teheran 2007.

بازتاب:

راديو زمانه |روزنامه کارگزاران |خبرگزاری ايسنا |روزنامه اعتماد | همشهری خیرگزاری مهر |خبرگزاری کتاب ايران |خبرگزاری ايسنا | خبرگزاری فارس راديو فردا

 

در سايه ماه و مرگ. (مجموعه دوزبانه). گزيده شعرهای فدريکو گارسيا لورکا. با انتخاب و ترجمه خسرو ناقد. تهران 1385. انتشارات کتاب روشن.

* A la sombra de la luna y la muerte .Federico Garcia Lorca. traducción Khosro Naghed. edición Ketabe Roushan. Tehran 2006.

نقد و نظرهايی درباره کتاب «در سايه ماه و مرگ».

 

چرا جنگ؟ بررسی روانشناسانه پديده جنگ. نامههای آلبرت آينشتين و زيگموند فرويد. ترجمه خسرو ناقد. نشر آبی. تهرات، 1383. (پيشگفتار کتاب).

* Warum Krieg? Albert Einstein Sigmund Freud. Vorwort: Für einen militanten Pazifismus. Persisch: Khosro Naghed. Edition Roushan. Teheran 2004.

نقد و نظرهايی درباره کتاب «چرا جنگ».

 

* برگ‌هايی در باد. (سه برگ از رُمان منتشرنشده «برگ‌هايی در باد». روزنامه شرق. 24 ارديیهشت 1383.

 

فرهنگ لانگن شایت. فارسی- آلمانی، آلمان- فارسی. تألیف خسرو ناقد. انتشارات لانگن شایت. برلین- مونیخ، 1381.

* Langenscheidt Universal-Woerterbuch Persisch. Persisch-Deutsch, Deutsch-Persisch. Von Khosro Naghed. Langenscheidt. Berlin, Muenchen 2002.

چند گفت و گوها و نقد و نظر و نامه درباره فرهنگ زبان آلمانی – فارسی لانگن شایت.

 

بر تیغهء لبخند. زندگی و شعر اریش فرید. دو زبانه (آلمانی- فارسی). نشر شهاب. تهران، 1379.

* Auf der Schneide des Laechelns. Erich Fried Leben und Gedichte. Khosro Naghed. (Zweisprachige Ausgabe). Edition Shahab. Teheran 2000.

 

اندیشه‌ی غربی و گفتوگوی تمدنها. ترجمهء فریدون بدره ای، باقر پرهام، خسرو ناقد.  نشر و پژوهش فرزان روز. تهران، 1379.

* L´ impact planetaire de la pensee occidentale et le dialogue de la civilisation. traduction: F. Badreie, B. Parham, Kh. Naghed. édition Frazanrooz. Tehran 2000.

 

چون آب به جویبار و چون باد به دشت. رباعیات خیام (فارسی- آلمانی). انتشارات ادیتسیون اورینت. برلین، 1992. (چند نمونه از ترجمه رباعيات خيام به زبان آلمانی)

* Wie Wasser im Strom, wie Wuestenwind. Gedichte eines Mystikers. Omar Chajjam. Hrsg. von Khosro Naghed. Zweisprachige Ausg. Edition Orient. Berlin 1992. (Leseprobe).

 

 مقاله‌ها

* فرويد جنگ و فرهنگ. انتشار در: بی‌بی‌سی/فرهنگ و هنر. ١٠ تیر ١٣٩٣- اول ژوئيه ٢٠١٤.

* کافکا و جنگ. انتشار در: بی‌بی‌سی/فرهنگ و هنر. ٣ تير ١٣٩٣- ٢٤ ژوئن ٢٠١٤

* فوتبال، فرهنگ، فقه، فلسفه. انتشار در: بی‌بی‌سی/فرهنگ و هنر. ٣٠ خرداد تير ١٣٩٣- ٢٠ ژوئن ٢٠١٤.

* يورگن هابرماس، جدل‌جوترين روشنفکر آلمان. روزنامه شرق. ٢٥ خرداد ١٣٩٣.

* آوازه ديرپای سخن سعدی در جهان. انتشار در: بی‌بی‌سی/فرهنگ و هنر. ٢٠ آوريل ٢٠١٤ - ٣١ فروردین ١٣٩٣.

* جهان، اصلاحات و دمکراسی. انتشار در: نشريه انديشه پويا. سال دوم، شماره چهاردهم. ويژه نوروز ١٣٩٣.

* همسفر هرودوت. در هفتمين سالمرگ ريشارد کاپوشينسکی. انتشار در: نشريه انديشه پويا. سال دوم، شماره سيزدهم. بهمن و اسفند ١٣٩٢.

* می‌نويسم، ولی منتشر نمی‌کنم. انتشار در: نشريه جهان کتاب. سال هجدهم، شماره ٨- ١٠، آبان- دی ١٣٩٢.

* لورکا، آواز‌خوان زندگی. انتشار در: بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. ١٨ اوت ٢٠١٣ - ٢٧ مرداد ١٣٩٢.

* سوگواری عاشورا از نگاه اروپاييان. انتشار در: بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. ٢٤ نوامبر ٢٠١٢ - ٠٤ آذر ١٣٩١.

* مرگ استفان هسل، کهنسال‌ترين مدافع حقوق بشر. انتشار در: بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. ١٨ اوت ٢٠١٣ - ٢٧ مرداد ١٣٩٢.

* چرا کلاغه به خانه‌اش نمی‌رسد. نامه خسرو ناقد به جمال‌زاده. مجله انديشه پويا. شماره ۶ (ويژه‌نامه نوروزی) اسفند ۱۳۹۱.

* خلاقيت خواننده در غيبتِ شاعر. کارل کْرولوو و شعرهايش. فصلنامه نگاه نو. شماره ۹۶. زمستان ۱۳۹۱.

* هنر به «خود» عشق ورزيدن. هفته نامه نگاه پنجشنبه. شماره ٣٠ – ٤ آبان ۱۳۹۱

* آيا به «پايان روشنفکری» رسيده‌ايم؟ هفته نامه نگاه پنجشنبه. شماره ۲۹ – ۲۷ مهرماه ۱۳۹۱

* ترور و جنگ؛ همزادان نفرت و نابودی. توضيح: اين مقاله را روزنامه اعتماد با سانسور بخش هايی مهم از آن در ۲۱ شهريور ۱۳۹۱ (۱۱ سپتامبر) منتشر کرد.

* حديث غربت ما غرب نشينان. هفته نامه نگاه پنجشنبه. شماره ۱۳ تير ۱۳۹۱

* در راه قونيه. هفته نامه نگاه پنجشنبه. شماره ۱۲ خرداد ۱۳۹۱

* فرجام کار کسروی. بی‌بی‌سی. سه شنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۲ - ۰۱ فروردین ۱۳۹۱

* کسروی و پافشاری بر حفظ استقلال ایران. بی‌بی‌سی. دوشنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۲ - ۲۲ اسفند ۱۳۹۰

* سرنوشت مشروطه، سرگذشت کسروی. مروری بر آرا و آثار احمد کسروی. روزنامه روزگار. ۱۵ مرداد ۱۳۹۰

* خوانشی متفاوت. در باب کارل پوپر و سوسيال دمکراسی. مجله مهرنامه شماره ۵. مهرماه ۱۳۸۹.

* نقش و جایگاه روشنفكران. فصلنامه نگاه نو. شماره ۸۴. زمستان ۱۳۸۸.

* ميراث كليسای كاتوليك. فصلنامه نگاه نو. شماره ۸۳. پائيز ۱۳۸۸.

* سازگاری ناسازوار سنت و تجدد. روزنامه اعتماد. ۱۲ شهريور ۱۳۸۸.

* ترجمه شعر چه لذت‌بخش است. روزنامه اعتماد. ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۸.

* در کارگاه انديشه و خيال استادِ توس. فصلنامه نگاه نو. شماره ۷۸. مرداد ۱۳۸۷.

* فيلسوفی شوخ و طناز. مجله شهروند امروز. شماره  بهمن ماه  ۱۳۸۶.

* گوته و ادبيات مشرق‌زمين. فصلنامه نگاه نو. شماره  ۷۶. بهمن ماه ۱۳۸۶.

* نکاتی پيرامون مفهوم عدالت. روزنامه اعتماد. ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶.

*  جهان و جهان‌بينی جمال‌زاده. ده سال پس از مرگ سيدمحمدعلی جمال‌زاده. روزنامه اعتماد. هفته‌نامه ۱۵ آذر ۱۳۸۶.

*  فيلسوفی بدون مکتب. لِشِک کولاکوفسکی هشتاد ساله شد. بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر.  ۲۳ اکتبر ۲۰۰۷ / اول آبانماه ۱۳۸۶.

* گفت‌وگوی فرهنگ‌ها؛ آرمانی رؤيايی يا انديشه‌ای راهبردی؟ انتشار در سايت "بنياد باران". ۲۸ شهريور ۱۳۸۶.

*  آيا جهان بدون جنگ ممکن است؟ روزنامه اعتماد/ صفحه انديشه. بيست شهريور 1386.

*  هرمان هِسه، هند و اقبال لاهوری. انتشار در:  بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. دوم ژوئيه 2007. (11 تيرماه 1386).

*  رويارويی سنت و تجدد. انتشار در: روزنامه شرق. پنجشنبه 3 خردادماه 1386.

*  در سکوت تنهايی فردوسی. انتشار در روزنامه شرق. يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶.

*  گوته و مشرق زمين. ۱۷۵ سال پس از مرگ گوته. راديو زمانه. ۷ فروردین ۱۳۸۶ 

*  فرصت زيستن و رخصت پيمودن راه. در سالمرگ آنِماری شيمل. روزنامه آينده نو.  14 بهمن 1385.

*  جمالزاده و «آن جوان غضبناک». 21 آبان 1385.

*  قصه غربت و تنهايی جمالزاده. روزنامه اعتماد ملی. 20 آبان 1385.

* توسعه در غياب رسانه ها! روزنامه آينده نو. 23 شهريورماه 1385.

* سرنوشت مشروطه، سرگذشت کسروی. 14 مردادماه 1385.

* دريافت‌های گوناگون از ديانت اسلام. روزنامه اعتماد ملی. 27 خردادماه 1385.

* غوغای فوتبال، غربت فلسفه. روزنامه کارگزاران. 23 خردادماه 1385.

* از سعدی تا سيمين. ايران‌شناسی در سرزمين‌های آلمانی‌زبان. بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. 4 ماه می 2006. (14 ارديبهشت 1385)

* دهخدا و نهضت ملی ايران. روزنامه اعتماد ملی. 22 فروردين 1385.

* دولت‌ها و رسانه‌ها. روزنامه شرق. 20 فروردين 1385.

* جنگ و صلح و ما ايرانيان. روزنامه شرق. 24 اسفندماه 1384.

* ميرا و مهاتما. داستان زنی که عاشق گاندی بود. روزنامه شرق. 8 اسفندماه 1384.

* يادی و خاطرهای از دهخدا. فصلنامه بُخارا. شماره 47. پائيز 1984.

* خاستگاه حيات معنوی گوته. روزنامه شرق. 20 ديماه 1384.

* دستيار حقيقت؟ ويژه‌‌نامه روزنامه سرمايه. 17 ديماه 1384.

*  مويه در مرگ منوچهر. روزنامه اينترنتی «روز». شماره 131. دوشنبه 30 آبان 1384.

*  فساد زاده استبداد است. روزنامه اينترنتی «روز». شماره 126. 23 آبانماه 1384.

*  اخلاق و خردورزی در سياست. سرمقاله روزنامه شرق. 16 آبانماه 1384.

*  دولت‌ها و رسانه‌ها. انتشار در: روزنامه اينترنتی «روز»  مهرماه 1384.

* تحجر يا تجدد. نگاهی به چالش های پيش روی در عرصه داخلی و خارجی. روزنامه شرق. 28 شهريورماه 1384.

* آينده گفت‌وگوى فرهنگ‌ها. روزنامه اينترنتی روز. 18 مرداد1384.

* بازگشتی در کار نيست. روزنامه شرق. چهارم مردادماه 1384.

* پيام رواداری اديان، رفتار خشونت گرايانه پيروان. يادمان آنِماری شيمل. روزنامه اقبال. 28 خرداد ماه 1384.

* هرمان هِسه و اقبال لاهوری. فصلنامه سمرقند. شماره ويژه هرمان هسه. زمستان 1383.

* در چند و چون گفت و گوی فرهنگ ها. (اين گفتار را روزنامه ايران با حذف بخشهايی از آن، در دو روز پياپی منتشر کرد: بخش اول 6 بهمن ماه 1383. بخش دوم 7 بهمن ماه 1383.).

* «جفای ساليان». در بدرقهء دکتر نصرالله پورجوادی. 12 مهرماه 1383.

* نظام های تماميت خواه و رسانه های آزاد. 26 شهريورماه 1383.

* صندلی های سنگی شهر وايمار. روزنامه وقايع اتفاقيه. شنبه 5 ارديبهشت 1383.

* نقش خيال دوست در آينه رباعيات مولانا. (متن کامل) کتاب ماه فلسفه و ادبيات. شماره 77. اسفندماه 1382.

* اين همه فُرات ميان ما. مجله بخارا. شماره 33 و 34. آذر - اسفند 1382.

* آشنای ديرين کانت در ميان ما. نشريه «کتاب هفته». شماره 170. شنبه 16 اسفند 1382.

* بردبار باشيم، نهال اصلاحات به بار خواهد نشست. 29 بهمن ماه 1382.

* کبوتر صلح در باد مخالف. گزارشواره ای در دويستمين سالمرگ ايمانوئل کانت. روزنامه شرق. شنبه 25 بهمن ماه 1382.

* بهار قونيه امسال بی غزلخوان است. در يکمين سالمرگ آنِماری شيمل. نشريه «کتاب هفته». شماره 167. شنبه 25 بهمن ماه 1382.

* درباره مفهوم توتاليتر. روزنامه شرق. شنبه 27 دی ماه 1382.

* زندگی به رغم تاريخ. نگاهی به انديشه های لِشِک کولاکوفسکی. روزنامه شرق سوم دی ماه 1382.

* توتاليتاريسم عام پسند. روزنامه ايران. دوشنبه 24 آذرماه 1382.

* کدام سرزمين گهوارهء اسلام مدرن؟ ماهنامه آفتاب. سال سوم. شماره 30. آبان ماه 1382.

* من از آغاز هيچ نبودم جز انسان. زندگی و شعر اريش فريد. بخش اول. روزنامه شرق. پنجشنبه 13 آذرماه 1382.

* هر چه هست همين است. بخش پايانی. روزنامه شرق. شنبه 15 آذرماه 1382.

* از دور با هموطنان صحبت داشتن. در سالمرگ محمدعلی جمالزاده. مجله مهرگان، نشريه جامعه معلمان ايران. سال دوازدهم. شماره 3 و 4. پائيز و زمستان 1382.

* نقش و جايگاه رسانه های فرهنگی. روزنامه شرق. پنجشنبه 8 آبان ماه 1382.

* تحديد انديشه و تهديد دگرانديشان. روزنامه ايران. يکشنبه 6 مهرماه 1382.

* احمد کسروی؛ پژوهشگری، سرکشی و خرده نگری. ماهنامه آفتاب. سال سوم شماره بيست و هفتم. تيرماه 1382. (چند نقد و نظر درباره اين مقاله).

* ارديبهشت، سعدی و شيراز. مجله نقد و بررسی کتاب فرزان. اول ارديبهشت 1382.

* جنگ و جنگ طلبی. يک بررسی روانشناسانه.  ماهنامه آفتاب. سال سوم شماره 24. فروردين ماه 1382.

* نه عراق و نه چين. پاسخی به عطاالله مهاجرانی. 22 فروردين 1382.

* افسانه خوان عرفان. بخش اول. روزنامه همشهری. شنبه 12 بهمن 1381.

* شکوه شمس. بخش پايانی. روزنامه همشهری. شنبه 13 بهمن 1381.

* آگاهی از نادانی. در صد سالگی کارل پوپر. ماهنامه آفتاب. سال دوم شماره 19. مهرماه 1381.

* گزيده ای از ترجمه های شاعرانه آنِماری شيمل. انتشار در کتاب: افسانه خوان عرفان. نگاهی به زندگی و آثار پُرفسور آنِماری شيمل. به کوشش حسين خندق آبادی. مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ايران. تهران، 1381.

* فرزانه بانويی دلباخته عرفان شرق. مجله دريچه دانش. مهرهماه 1381.

* «نقدفرهنگ» - «فرهنگ نقد». نشريه جهان کتاب. سال هفتم شماره 7 و 8. مردادماه 1381.

* سالکی فرزانه در گشت و گذار ميان شرق و غرب در هشتاد سالگی پُرفسور آنِماری شيمل. روزنامه  بنيان. سال اول شماره 34. 19 فروردين 1381.

* شکارگر لحظه ها. در چهل سالگی شاعری منصور اوجی. 16 اسفنماه 1380.

* سرگرمی های رايانه ای من. فصلنامه نشر دانش. سال هفدهم شماره سوم پائيز 1379.

* گوته؛ طلايه دار گفت و گوی فرهنگ ها. به بهانه دويست و پنجاهمين سال تولد گوته. بخش اول. روزنامه نشاط. سال اول شماره 143. شنبه 6 شهريور 1378.

* حيات معنوی گوته. بخش پايانی. روزنامه نشاط. سال اول شماره 145. دوشنبه 8 شهريور 1378.

* گويند بِخُسب تا به خوابش بينی. خواب و خوابگزاری در فرهنگ اسلامی. نشريه جهان کتاب. سال چهارم شماره 3 و 4. اسفند 1377.

* گفت و گو، اخلاق و مدارا. مجله کيان. سال هشتم شماره 45. بهمن و اسفند 1377.

* جايگاه نشريات فرهنگی در فرايند شکل گيری جامعه مدنی. مجله بُخارا. سال اول شماره 4. بهمن و اسفند 1377.

* ای بُخارا شاد باش و دي زی! اطلاعات بين المللی. سال پنجم شماره 1066. 8 مهرماه 1377.

* نقد سنت و تجدد. مجله راه نو. سال اول شماره 17. مردادماه 1377.

* گناه عينی کِشِک کولاکوفسکی. جهان کتاب. سال سوم شماره 11 و 12. تيرماه 1377.

* دادگاه های تفتيش عقايد، سرمشق نظام های توتاليتر. مجله راه نو. سال اولشماره 9. خردادماه 1377.

* نکاتی پيرامون توتاليتاريسم. مجله راه نو. سال اولشماره 8. خردادماه 1377.

* نقش و جايگاه روشنفکران در جامعه مدنی. مجله اطلاعات سياسی اقتصادی. سال يازدهم شماره نهم و دهم. خرداد و تيرماه 1376.

* پيوستگی ها و گسستگی های فرهنگی. مجله اطلاعات سياسی اقتصادی. سال يازدهم شماره هفتم و هشتم. فروردين و ارديبهشت 1376.

* پيوندی جاودانه ميان شرق و غرب: ديوان غربی شرقی گوته. مجله کيان. سال پنجم شماره 26. مرداد و شهريور 1374.

* از دانش تا فرزانگی. مجله کِلک. شماره 55 و 56. مهر و آبان ماه 1373.

* در جست و جوی دنيايی بهتر. مجله کيان. سال چهارم شماره 21. شهريور و مهرماه 1373.

* کتابشناسی آثار پُرفسور آنِماری شيمل. مجله کِلک. شماره 28. تير ماه 1373.

* فرزانه بانويی دلباخته عرفان شرق. مجله کِلک. شماره 28. تير ماه 1373.

* از دانش تا فرزانگی. ماهنامه پَر. سال نهم شماره 1 (97). بهمن ماه 1372.

* اين است هر چه هست. مجله کِلک. شماره 45 و 46. آذر و دی ماه 1372.

* ياد و خاطره ای از دهخدا. مجله کِلک. شماره 34. دی ماه 1371.

* رباعيات خيام. مجله نشر دانش. سال سيزدهم شماره اول. آذر و دی ماه 1371.

* جهان شعر، جهان آشتی است. ماهنانه پَر. سال هفتم شماره 6 (78). تيرماه 1371.

* نفرين جنگ شش روزه. ماهنامه علم و جامعه. سال دواردهم شماره 86. آبان ماه 1369.

* آتش همچنان زير خاکستر. ماهنامه پَر. سال پنجم شماره 2 (50). اسفندماه 1368.

* حرف هايی از سر ناگزيری. درباره «حافظ شيراز» شاملو. ماهنامه پَر. سال چهارم شماره 4 (40). ارديبهشت ماه 1386.

* يادی از مجتبی مينوی. ماهنامه پَر. سال سوم شماره 11 (35). آذرماه 1367.

 

 نقدنوشته‌ها

* کافکا، هدايت و ما ايرانيان. انتشار در: بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. ١٧ سپتامبر ٢٠١٣ - ٢٦ شهریور ١٣٩٢.

* مَشدی‌گَلين خانوم برای مِستِر ساتن قصه می‌گويد: بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. ٤ آوريل ٢٠١٣ - ١٥ فروردین ١٣٩٢.

* يا همه چيز يا هيچ چيز، نگاهی ديگرگونه به "آنتيگونه" ژان آنوی: بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر.٣٠ ژوئيه ٢٠١٢ - ٠٩ مرداد ١٣٩١

* کتابی برای فهم فلسفه کانت. انتشار در: بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ / ۲۷ شهريور ۱۳۸۷.

* تولد معادل فارسی يک اصطلاح غريب. فصلنامه مترجم. شماره ۴۶. بهار ۱۳۸۷.

* اسطوره و هنر. اسطوره‌ها در آينه هنرهای تجسمی. بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. ۱۶ ژوئن ۲۰۰۸ - ۲۷ خرداد ۱۳۸۷.

* ديدار با "ديگری". بررسی آخرين کتاب ريشارد کاپوشچينسکی. بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. ۲۸ مه ۲۰۰۸ - ۰۸ خرداد ۱۳۸۷.

* رويکرد متفاوت به‌اسلام. فيلمی برای تحريک، کتابی برای تفاهم. بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. دوم آوريل ۲۰۰۸ / ۱۴ فروردين ۱۳۸۷.

* اسطوره فيدل کاسترو پايان می‌گيرد؟ انتشار در: بی‌بی‌سی/ فرهنگ و هنر. ۲۰ فوريه ۲۰۰۸ - اول اسفند ۱۳۸۶.

* عيسای تاريخی، مسيح ايمانی. انتشار در: ماهنامه جهان کتاب. سال دوازدهم شماره ۲۱۶ و ۲۱۷. ارديبهشت و خرداد۱۳۸۶.

* از هويت تا خشونت. انتشار در: بی بی سی. شنبه ۲۵ فروردين ۱۳۸۶، ۱۴ آوريل ۲۰۰۷.

* دلباخته‌ی مردمان کوچه‌های جهان. نيم‌نگاهی به‌جهان خيال‌انگيز داستان‌های نجيب محفوظ. روزنامه آينده نو. پنجشنبه 5 بهمن ماه 1385.

* صدای سنت گرايی در واتيکان. روزنامه آينده نو. پنجشنبه 30 شهريورماه 1385.

* مدرنيسم غرب و روشنفکران سرزمين های شرقی. نگاهی به آرای سيد حسين نصر در کتاب «آرمان ها و واقعيت های اسلام». روزنامه کارگزاران. بخش اول: 8 شهريور 1385. بخش دوم: 11 شهريور 1385

* ديدگاه‌های پاپ و پيشينه‌ی سنت‌های تعامل و تقابل با اسلام. بی بی سی. دوشنبه 18 سپتامبر 2006.  سايت بی‌بی‌سی/ جهان

* کلام عارفان پارسی‌گوی در آثار نجيب محفوظ. در مرگ نجيب محفوظ. بی‌بی‌سی. چهارشنبه 30 ماه اوت 2006. سايت بی‌بی‌سی/فرهنگ و هنر

* آرمان و واقعيت اسلام. بررسی کتابی از سيد حسين نصر. بی‌بی‌سی. دوشنبه 21 ماه اوت 2006. سايت بی‌بی‌سی/فرهنگ و هنر

* زنان و ادبيات داستانی. روزنامه اعتماد ملی. 22 خردادماه 1385.

* جهان اسلام بر سر دوراهی؟ بی بی سی. سه شنبه 30 ماه می 2006. بی بی سی/ فرهنگ و هنر

* درهای نمايشگاه کتاب بر همان پاشنه می‌چرخد. روزنامه اعتماد ملی. پنجشنبه 21 ارديبهشت 1385.

* کلام خدا چه زيباست. ترجمه‌ای شاعرانه از قرآن به‌زبان آلمانی. روزنامه شرق. سوم ارديبهشت 1385.

ترجمه‌های آلمانی قرآن. انتشار در: بی بی سی. پنجشنبه 6 آوريل 2006.  بی‌بی‌سیآنلاين/ فرهنگ و هنر

* اُسكار ماتسِرات؛ راوی ناهنجاری‌های دورانی پُرتلاطم. مجله بُخارا.  ويژه‌نامه‌ی گونتر گراس. سال هشتم شماره 48، زمستان 1384.

* آواز درويشان. جهان کتاب. ويژه نوروز. سال دهم شماره 11 و 12 (پياپي 204)، اسفند 1384 - فروردين 1385.

* شعر معاصر ايران در آلمان. كتاب ماه ادبيات و فلسفه. ماهنامه نقد و بررسی كتاب. سال نهم شماره 1 (پياپي 97)، آبان 1384.

* قرآن و مسيحيان. نخستين ترجمه آلمانی از کتابی از مهدی بازرگان. بی‌بی‌سیآنلاين/ فرهنگ و هنر. 29 ژانويه 2006.

* از صنعا تا سمرقند - از طنجه تا تهران. سير و ساحت در جهان اسلام. نشريه نامه. شماره 45. ديماه 1384.

* باد ما را خواهد بُرد. شعر معاصر ايران در آلمان. مجله بخارا. شماره 43. مرداد و شهريور 1384.

* نقدی به ياری رايانه. فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران. شماره 13. پائيز 1384.

* نشر و ناشران و نمايشگاه. نگاهی انتقادی به مسائل نشر در ايران و مشکلات نمايشگاه کتاب. نشریه جهانِ کتاب. سال دهم شماره 3 (پياپی 195)، تيرماه 1384.

* عاشقانه های سعيد ميرهادی. مجله بُخارا. شماره 42. خرداد و تير 1384.

* گزينه مرگی ناگزير. نگاهی ديگرگون به «آنتپگونه» ژان آنوی. روزنامه شرق. دوشنبه 10 اسفندماه 1383.

* اين ترجمه از غزليات حافظ را به خاطر بسپاريد! آبان ماه 1383.

* حضور آبی مينا در خلوتِ خوابِ خوانندگان آلمانی. نشریه جهانِ کتاب. سال نهم شماره 4 (پياپي 184)، مرداد 1383.

* مشدی گَلين خانم برای مِستر ساتِن قصه می گويد. روزنامه ايران (ويژه نهمين سالگرد). اول بهمن ماه 1382.

* گامی در گسترش پژوهشهای ایران شناختی. مجلهء ايران شناسی. سال چهاردهم، شماره 2، تابستان 1381.

* عجب بوی وطن میآیه امروز. نشريه جهان کتاب. سال پنجم، شماره 22– 19، دی و بهمن ماه 1379.

* کلاغه به خانه اش نرسید. نشريه جهان کتاب. سال پنجم، شماره 1 و 2، اسفند ماه 1378.

*  قبله؛ سير و سياحت در جهان اسلام. نشریه جهان کتاب. سال پنجم، شماره 11 و 12، مرداد ماه 1379.

* یک دو نکته دربارهء گونتر گراس و رُمان «طبل حلبی». نشريه جهان کتاب. سال چهارم، شماره 17 و 18، آبان 1378.

* شيراز خاستگاه تعزیه. مجلهء ايران شناسی. سال دهم، شماره 3، پاييز 1377.

* نقش خیال دوست. نشريه جهان کتاب. سال سوم، شماره 5 و 6، اسفند ماه 1376.

* قصهء قصه های مَشدی گَلین خانم. مجلهء ایران شناسی. سال نهم، شماره 3، پاییز 1376.

* آسیبهای آسانگیری و شتابزدگی در فرهنگ نویسی. نشريه جهان کتاب. سال دوم، شماره 23 و 24، آذر ماه 1376.

* متفکران مسلمان و مدرنیسم. مجله نشر دانش. سال چهاردهم، شماره های اول و دوم، آذر – اسفند 1372.

* زنان «ده کوه». مجله نشر دانش. سال سیزدهم، شماره سوم، فروردین و ارديبهشت 1372.

 

 ترجمه‌ها

* تفاوت خلق آثار ادبی با نوشتن هجونامه‌ی سياسی. گفت‌وگو با دوريس لسينگ. مجله جهان کتاب. شماره ۲۲۷ و ۲۲۸. فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۷.

* من از اهالی اين جهانم و برادر همه‌ی آدميان. واپسين گفت‌وگو با فدريکو گارسيا لورکا. انتشار در: کتاب "در سايه ماه و مرگ" گزيده‌ی شعرهای فدريکو گارسيا لورکا. ترجمه‌ی خسرو ناقد. انتشارات کتاب روشن. ۱۳۸۵.

بازنشر در: روزنامه اعتماد. اول اسفند ماه ۱۳۸۶.

* سال ۲۰۰۷ ميلادی، "سال ترور". ترجمه شعری از ميرسلاف کرلژا.

* پرسش کوچک. شعری از اريش فريد.

* کامپيوتر، دستگاه تنظيم قلب من است. گفت‌وگوی هرلينده کولبل با اينگو شولتسه. روزنامه اعتماد. ويژه ادبيات. 13 ارديبهشت 1386.

* فِدِريکو، شعر چيست؟ بخشی از گفت و گويی با فدريکو گارسيا لورکا. برگرفته از کتاب «در سايه ماه و مرگ». روزنامه اعتماد ملی. 21 شهريورماه 1385.

* فردوسی و شاهنامه او در آلمان. ترجمه خطابه "در سکوت تنهايی فردوسی" از هانس هاينريش شِدِر.  بی‌بی‌سی. 18 ماه مه 2006.

* در سکوت شب. رابيندرانات تاگور. بُخارا. ويژه رابيندرانات تاگور. پائيز 1384.

* عقل و عشق در نگاه حافظ. نوشته يوهان کريستف بورگِل. بخش نخست.

روايت قرآنی ميلاد مسيح. آنِماری شيمل. روزنامه ايران. چهارشنبه 9 دی 1383. 29 دسامبر 2004. (pdf). نشريه کتاب هفته. شماره 219. شنبه 12 دی 1383.

*  سرچشمه های شناخت گوناگونند. گفت و گو با کارل رَيموند پوپر. روزنامه ايران. بخش اول با عنوان «هنوز بر سر حرفم باقی ام»  در 21 مهرماه 1383 و بخش دوم با عنوان «هيچ کس برای ديگری مرکز حجيت نيست» در  22 مهره ماه 1383.

بازانتشار در روزنامه شرق. 24 بهمن 1384.

*  بلعام يا مسأله‌ی گناه عينی. لِشِک کولاکوفسکی. 25 تيرماه 1383.

* دو شعر از فِدِريکو گارسيا لورکا. مجلهء فرهنگی و هنری بُخارا. شمارء 35 فروردين- ارديبهشت 1383.

* ندای صلح‌طلبی. گفتاری از آلبرت آينشتاين. در يکصد و بيست و پنجمين سالگرد تولّد او. 14 ماه مارس 2004

* بغداد. أمل الجبوری. 5 آبان ماه 1382.

* آیین آینده. فدريکو گارسيا لورکا. بخارا. شماره 30- 29، فروردين تا تير ماه 1382.

* دشتِ پُر خروش. فدريکو گارسيا لورکا. 11 مردادماه 1382.

* چشم‌اندازی با دو گور و یک سگ آشوری. فدريکو گارسيا لورکا. مجلهء بخارا. شماره 28، بهمن - اسفند 1381.

* آوازِ اسب سوار. فدريکو گارسيا لورکا. بخارا. شماره 25، مرداد - شهریور 1381.

* بازگشت. فدريکو گارسيا لورکا. مجلهء بخارا. شمارهء 24، خرداد - تیر 1381.

* روزهایی آرام در ایران. هانس ماگنوس اِنتسِنسبرگر. مجله «انديشه و هنر»، نشريه فارسی زبان انستيتو گوته. فوريه 2002.

* دو شعر از اریش فرید. مجله کيان. سال دهم، شماره 52، خرداد و تير 1379.

* فرهنگ شرقی- اسلامی و نیست انگاری غربی. عبدالجواد فلاطوری. بخش اول - بخش دوم.

انتشار در کتاب: انديشه‌ی غربی و گفت‌و‌گوی تمدن‌ها. انتشارات فرزان‌روز، مجموعه‌ی مطالعات اجتماعی. تهران 1379.

پيش انتشار در: مجله کيان. سال نهم، شماره 50، دی و بهمن 1378.

بازچاپ در: روزنامه همشهری. شنبه 21 خرداد، دوشنبه 23 خرداد و چهارشنبه 25 خرداد 1379.

بازچاپ در: روزنامه شرق. چهارشنبه 21 مرداد 1383 (بخش اول). پنج شنبه 22 مرداد 1383 (بخش دوم).

* ملّت عشق. آنماری شيمل. مجله کيان. سال هشتم، شماره 45، بهمن و اسفند 1377.

* گفتگو با کارل پوپر (2). مجله بخارا. شماره 1، مرداد و شهريور 1377.

* آشنایی من با اقبال لاهوری. آنماری شيمل. مجله کيان. سال هشتم، شماره 42، خرداد و تير 1377.

* فروپاشی کمونیسم و اهمیت فلسفی آن. لِشِک کولاکوفسکی. مجله کيان. سال هفتم، شماره 37، خرداد و تير 1376.

* پژوهشی در جاویدنامهء اقبال. آنماری شيمل. مجله کيان. سال ششم، شماره 30، ارديبهشت و خرداد 1375.

* جنگ از دیدگاه روانشناسی. (مکاتبات اینشتاین و فروید). ماهنامه کِلک. شماره 67، مهر 1374.

* شانزده شعر از اریش فرید. ماهنامه کِلک. شماره 46 – 45، آذر و دی 1372.

* پای صحبت روشنفکری از آفریقا. (گفت و گو با نورالدین فرح). ماهنامه کِلک. شماره 40، تير 1372.

* عقل و عشق از دیدگاه اقبال لاهوری. آنماری شيمل. ماهنامه کِلک. شماره 26 – 25، فروردین و ارديبهشت 1371.

* سرزمینِ گوژاخلاق. يوهان گئورگ تسيمرمان. نشریه آرگوس. دفتر اول، فوریه 1992.

* گفت و گو با کارل پوپر (1). ماهنامه کِلک. شماره 20، آبان 1370.

* مصاحبه با کارل پوپر. (ضميمه) ماهنامه پر. سال پنجم، شماره 9 (57)، مهرماه 1369.

* گناه عينی. نوشته لِشِک کولاکوفسکی. ماهنامه پر. سال سوم، شماره 4/28، ارديبهشت ماه

 

 گفتوگو‌ها

* جنگ و دستِ بسته انديشمندان. پرسش‌های روزنامه فرهيختگان از خسرو ناقد. روزنامه فرهيختگان. ٢٧ آذرماه ١٣٩٢. اينجا بخوانيد
* اصلی‌ترين مشکل ما سنت‌های ناکارآمد است. گفت‌وگوی مجله نسيم بيداری با خسرو ناقد. نسيم بيداری شماره ۳۳ و ۳۴. نوروز ۱۳۹۲.

* پوپر شده است شعار! از پوپر خشونت پرهيز و خردگرا در ايران خبری نيست. گفت‌وگوی مهرنامه با خسرو ناقد. مجله مهرنامه، شماره  ۲۷ آذرماه ۱۳۹۱.

* دوام عاشقانه‌های مولانا. گفت‌وگو با خسرو ناقد درباره آثار مولوی و تأثير آن بر انسان امروزی. روزنامه همشهری، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۱. متن گفت‌وگو را اينجا بخوانيد!

* از فرانكفورت تا تهران؛ ماه من تا ماه گردون. گفت‌وگو با خسرو ناقد به‌بهانه برپايی شصت و سومين نمايشگاه جهانی كتاب فرانكفورت. روزنامه شرق، سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰. متن گفت‌وگو را اينجا بخوانيد!

* نقد پوپر در ايران سياسی بود و نه فلسفی. گفت‌وگوی مجله مهرنامه با خسرو ناقد درباره ديدگاه‌های کارل پوپر. مجله مهرنامه شماره ۵. مهرماه ۱۳۸۹. 

* خشونت را می‌توان به بند کشيد. گفت‌وگوی روزنامه فرهيختگان با خسرو ناقد و رحمان افشاری پيرامون کتاب "ناکجاآباد و خشونت". روزنامه فرهيختگان. ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۸.

* کولاکوفسکی، انديشمند خطاپذير. گفت‌وگوی ابوالحسن مختاباد با خسرو ناقد. فصلنامه‌ی نگاه نو. شماره‌ی ۸۲. تابستان ۱۳۸۸.

* اهميت معاصر بودن. گفت‌وگوی روزنامه اعتماد با خسرو ناقد. ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۸.

* در پناه "اصل اميد" به‌آينده چشم دوخته‌ام. گفت‌وگوی بنياد باران با خسرو ناقد.  ۲۷ اسفند ۱۳۸۶.

* زیستن در پناه زبان فارسی. مصاحبه اختصاصی روزنامه «تهران امروز» با خسرو ناقد، مترجم و فرهنگ نگار. دوشنبه 19 شهريور 1386.
* گفت‌وگوی راديو زمانه با خسرو ناقد. به‌بهانه انتشار کتاب «مرگ را با تو سخنی نيست» گزيده‌ی شعرهای اريش فريد. (فايل صوتی)
* گفت‌وگو با "ايسنا" پيرامون فرهنگ‌نويسی در ايران.  20 ديماه 1385.

متن خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)

متن منتشر شده در «روزنامه‌ی همبستگی»

متن منتشر شده در «روزنامه آفتاب يزد»

متن منتشر شده در «روزنامه‌ی آينده نو»

متن کامل اين گفت‌وگو را هم می‌توانيد در اينجا بخوانيد>>>

* ايرانشناسان در راهند. وضعيت مطالعات ايرانشناسی در آلمان و اتریش در گفتوگو با خسرو ناقد. روزنامه کارگزاران. سه شنبه 10 مرداد 1385. شماره 78.
* «چرا جنگ؟»؛ کتابِ کوچکِ وحشتِ بزرگ. گفتوگوی دويچه وله/ صدای آلمان با خسرو ناقد درباره ترجمه کتاب "چرا جنگ؟". 14 ژوئيه 2006. متن گفتوگو در سايت صدای آلمان.
* نمايشگاه کتاب فرانکفورت و ايران در گفت و گو با خسرو ناقد. روزنامه همشهری. 19 ارديبهشت ماه 1384.
* تورقی در آثار کلاسيک درباره جنگ. گفت و گو با خسرو ناقد درباره کتاب «چرا جنگ؟». (متن کامل). روزنامه شرق سه شنبه 4 اسفندماه 1383.
* «وطن من گستره پهناور زبان فارسی است». گفتوگو با خسرو ناقد، نويسنده، مترجم و فرهنگ نويسايرانی. روزنامه همشهری 19 اردیبهشتماه 1381.
* گفت و گو با خسرو ناقد. مجلهء بخارا. شماره 23، فروردین- اردیبهشت 1381.

* گفت و گو بهمناسبت هشتادمین سال تولد پروفسور آنه‏مارى شیمل اسلام شناس آلمانی. رادیو آزادی 7 آوریل 2002 میلادی.

* فرهنگ جديد آلمانی به فارسی: معادل دقيق واژها. گفت و گو دربارهء انتشار «فرهنگ فارسی- آلمانی، آلمانی- فارسی». رادیو آزادی 18 مارس 2002 میلادی.

* «مؤلف ایرانی- ناشر آلمانی. در انتظار یک اثر ارزشمند. گفت و گو با خسرو ناقد مؤلف فرهنگ دوزبانه آلمانی- فارسی». نشریه کتاب هفته، شماره 30، 24 آبان 1380 (15 نوامبر 2001).

 

 سخنرانی‌ها

*  نقش خيال دوست در آينه رباعيات مولانا. (متن کامل) مقاله ارائه شده به‌همايش مولانا جلال‌الدين محمد بلخی رومی در دانشگاه تهران. آذر 1382. انتشار در: کتاب ماه ادبيات و فلسفه. سال هفتم. شماره پنجم. اسفند 1382.

گزيده‌ای از اين گفتار در  روزنامه ايران ويژه‌نامه «همايش آموزه‌های مولانا برای انسان معاصر» منتشر شد: روزنامه ايران. سال نهم. 25 آذر 1382.

گزيده‌ای از اين گفتار در ماهنامه آفتاب منتشر شد: ماهنامه آفتاب. شماره سی و یک، آذر 1382.

* اقبال شيمل. متن سخنرانی در دانشگاه تهران. 23 مهرماه 1381. انتشار در کتاب: عرفان پلی ميان فرهنگ ها. مجموعه مقالات همايش بزرگداشت آنه ماری شيمل. انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات مؤسسه توسعه و تحقيقات علوم انسانیو تهران، چاپ اول 1383.

تجديد چاپ در کتاب: آشنايی از آن سوی افق. مجموعه سخنرانی‌های سمينار بزرگداشت آنه‌ماری شيمل. تهران، نشر باز: چاپ اول ۱۳۸۳.

 * انتخابات آزاد، گام اوّل در راه اصلاحات.  تن سخنرانی در  مجمع دانشجویان شهر ماینز آلمان (اول اردیبهشت ماه 1369). انتشار در: ماهنامه آفتاب. شماره بيست و دو، بهمن 1381

 

 گزارش‌ها

* گشت و گذاری در نمايشگاه کتاب فرانکفورت. انتشار در: بی بی سی/ فرهنگ و هنر. ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷ / ۱۸ مهرماه ۱۳۸۶.

* ابتکار بازرگان در پژوهش های قرآنی. سخنراني پروفسور عبدالجواد فلاطوري در مراسم گراميداشت مهندس بازرگان. روزنامه شرق. 12 تيرماه 1386.

* آيا فلسفه و دين با هم در تعارض‌اند؟ گزارشواره‌ای از همايش جهانی دين و فلسفه در آلمان. انتشار در: بی بی سی. دوشنبه 17 ژوئيه 2006.

* بازار مکاره کتاب. روزنامه شرق. چهارشنبه 11 آبان 1384.

* فرانکفورتی‌ها اين‌جوری کتاب می‌خوانند. روزنامه شرق. دوشنبه ۹ آبان 1384.

* گستردگی فرهنگی - زيبايی هنری. نمايشگاه «معدن کاوی و فلزکاری در ايران باستان». دسامبر 2004 ميلادی.

* «فقط شتر کتاب نمی خواند». مجله نقد و بررسی کتاب تهران. آبان ماه 1383.

* انجیل شهسواران صلیبی. اول خرداد 1382.

* ناشران ایرانی و غرفهء وزارت ارشاد در نمایشگاه کتاب فرانکفورت. نشریه جهان کتاب. سال چهارم، شماره 22– 19 آذر - دی 1378.

* ایرانشناسی در سرزمینهای آلمانی زبان (4). مجلهء بخارا. شماره 8، مهر و آبان 1378.

* ایرانشناسی در سرزمینهای آلمانی زبان (3). مجلهء بخارا. شماره 6، خرداد و تیر 1378.

* ایرانشناسی در سرزمینهای آلمانی زبان (2). مجلهء بخارا. شماره 4، بهمن و اسفند 1377.

* پنجاه سال نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت. مجلهء بخارا. شماره 2، مهر و آبان 1377.

* ایرانشناسی در سرزمینهای آلمانی زبان (1). ماهنامه کِلک. شماره 93 – 89، مرداد – آذر 1376.

* بر بالهای کتاب. (دنیای کتابهای شرقی در سرزمینهای آلمانی زبان). ماهنامه کِلک. شماره 88 – 85، فروردین – تیر 1376.

* فرهنگ و ادبیات ایرلند در نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت. ماهنامه کِلک. شماره 79 – 76، تیر – مهر 1375.

* روش ابتکاری مهندس بازرگان در پژوهشهای قرآنی. عبدالجواد فلاطوری. مجله کيان. سال پنجم، شماره 28، آذر – بهمن 1374.

* آنه‏مارى شیمل، «سفیر فرهنگی» میان شرق و غرب. مجله نشر دانش. سال پانزدهم، شماره سوم، فروردین و اردیبهشت 1374.

* کتاب در آلمان. ماهنامه کِلک. شماره 50 – 49، فروردین و اردیبهشت 1373.

* جای خالی سلوچ، جای خالی ایران (و گفت و شنودی با محمود دولت آبادی). ماهنامه پر. سال ششم، شماره 11 (71)، آذرماه 1370.

* نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت. ماهنامه کِلک. شماره 21، آذر 1370.

* دیداری از بزرگترین بازار مکارهء کتاب در جهان. ماهنامه پر. سال چهارم، شماره 11 (47)، آذرماه 1368.

 

کتابشناسی آثار

 © naghed.net 2003-2013