naghed.net

کتاب‌ها | مقاله‌ها | نقدنوشته‌ها | ترجمه‌ها | گفت‌وگوها | سخنرانی‌ها  | کتابشناسی آثار

» Books

» Essays

» Reviews

» Translations

» Interviews

 

نقد و نظرها

فرهنگِ دوسويه فارسی به آلمانی و آلمانی به فارسی لانگن‌شايت

 

بعد از انتشار فرهنگِ دوسويه فارسی به آلمانی و آلمانی به فارسیِ لانگن‌شايت، چند روزنامه و نشريه با من گفت‌وگوهايی انجام دادند. افزون بر اين، نقدها و اظهار نظرهايی نيز در رسانه‌های آلمان و ايران منتشر شد و نامه‌هايی نيز به‌دست من رسيد. در زير نمونه‌هايی از آن‌ها را به تدريج منتشر می‌کنم.

 

* دربارۀ فرهنگ لانگن شایت. محمد راسخ مهند. نشریه کتاب ماه ادبیات و فلسفه. شماره 72، مهرماه 1382.
* با نگاهی جست و جوگر. خسرو ناقد. نشریه کتاب ماه ادبیات و فلسفه. شماره 73، آبان ماه 1382. (در پاسخ به محمد راسخ مهند).

* نگاهی به فرهنگ زبان آلمانی لانگن شایت. رضا پورحسينی. مجله ایران شناسی. سال چهاردهم، شماره 3، پائیز 1381. (بازنشر در: بررسی تطبيقی فرهنگ های زبان آلمانی - فارسی. رضا پورحسينی کتاب ماه ادبيات و فلسفه. شماره 89-90. فروردين 1384.
* «وطن من گستره پهناور زبان فارسی است». گفت و گو با خسرو ناقد، نويسنده، مترجم و فرهنگ نويس ايرانی. روزنامه همشهری 19 اردیبهشت ماه 1381.
* گفت و گو با خسرو ناقد. مجله بخارا. شماره 23، فروردین- اردیبهشت 1381.
* فرهنگ جديد آلمانی به فارسی: معادل دقيق واژها. گفت و گو دربارهء انتشار «فرهنگ فارسی- آلمانی، آلمانی- فارسی». رادیو آزادی 18 مارس 2002 میلادی.
* مؤلف ایرانی- ناشر آلمانی. در انتظار یک اثر ارزشمند. گفت و گو با خسرو ناقد مؤلف فرهنگ دوزبانه آلمانی- فارسی». نشریه کتاب هفته، شماره 30، 24 آبان 1380 (15 نوامبر 2001).
* نگاهی به فرهنگ زبان آلمانی لانگن شایت. مجله ایران شناسی. سال چهاردهم، شماره 3، پائیز 1381.
* «نقد فرهنگ» - «فرهنگ نقد». نشریه جهان کتاب. سال هفتم، شماره 7 تا 8، مرداد ماه 1381.
*  آسیبهای آسانگیری و شتابزدگی. نشریه جهان کتاب. سال هفتم، شماره 3 تا 6، خرداد و تیر 1381.
* کوچک اما مفید. نشریه جهان کتاب. سال هفتم، شماره 3 تا 6، خرداد و تیر 1381.

 

Briefe:
 
Präsensstamm fehlt
Heinrich Meister Luebeck, den 27. Maerz 2002
ich habe mir das mit Katalog „Sprachen lernen 2002“ angekündigte Langenscheidt Universal-Woerterbuch Persisch (3-468-18250-3p) gekauft. Ich muss feststellen, dass es einen gravierenden Mangel aufweist.
Die von Khosro Naghed und Dr. Mohsen Naghed erarbeitete Fassung traegt bevorzugt nur Leuten Rechnung, die Persisch als Muttersprache sprechen. Alle anderen, an der persischen Sprache interessierten Personen werden beklagen, dass der Präsensstamm nicht vermerkt worden ist. Die Kenntnis des Praesensstamms ist aber für das Erlernen der persischen Sprache eine zwingende Notwendigkeit. Ich verweise auf das Lehrbuch der pers. Sprache von Bozorg Alavi und Manfred Lorenz, VEB Verlag Enzyklopaedie Leipzig, 1967, Ihre Publikation 3-468-26249-3p.
Um dem ansonsten praktischen Woerterbuch einen uneingeschraenkten Erfolg zu sichern, sollten Sie überlegen, es moeglichst bald zu ueberarbeiten, um allen an persischen Sprache interessierten Personen einen optimalen Nutzen zu verschaffen.

 
 
Ein praktischer Begleiter der Persisch-Lernenden
Dr. Nosratollah Rastegar, Wien, den 8. April 2002
 
Lieber Herr Naghed,
gratuliere Ihnen ganz herzlich für Ihr Persisch-Deutsches Woeِrterbuch und bedanke mich fuer die Zusendung eines Exemplars an mich.
 Es sieht sehr gut aus, kann gerade wegen des kleinen Formates ein praktischer Begleiter der Persisch-Lernenden, besonders der Studenten unseres Faches sein. Meinen StudentInnen werde ich es empfehlen.
 Sobald unser Melzer-Projekt (Persisch-Deutsches Woeِrterbuch) in Graz abgeschlossen und die Dateien auf CD vorliegen, schicke ich Ihnen gerne ein Exemplar davon (schaetze um Sept./Okt. 2002).
Wir bleiben zwischenzeitlich aber im Kontakt,
mit besten Grussen
Ihr Rastegar

سلام دوست عزیز، جناب ناقد
 پیش از هر چیز به خاطر تألیف فرهنگ آلمانی- فارسی و چاپ نفیس آن تبریک می گویم. بی اغراق می گویم که فرهنگ بسیار خوب و نفیسی است. تنها فرهنگ کوچک فرامرز بهزاد و فرهنگ شما از نظر درستیِ معادلها قابل اعتماد است. دستتان درد نکند.
در نگاه شتاب زده و سرسری به چند نکته برخوردم. آنها را یادآوری می کنم تا در چاپهای بعدی مورد توجه قرار گیرد:
متأسفانه با تمام وسواسی که در چاپ کتاب بکار برده اید، هنوز چندین غلط چاپی به چشم می خورد. البته من تمام کتاب را از نظر نگذرانده ام و این کار به زمان بیشتری نیاز دارد. نمونه وار مطالب ابتدا و انتهای کتاب و دو حرف K و پ را نگاه کرده ام.
-  در انتهای کتاب «اعداد ترتیبی»، «اعداد تربیتی» آمده است. البته آوانویسی آن درست است.
-  در ص 333 «شماره حسابِ جاری» به اشتباه «شماره جاری حساب» درج شده است. در این مورد هم آوانویسی درست است. می دانم کار، کارِ کامپیوتر است!
-  به غیر از این دو غلط چاپی، جای بعضی از واژه ها در فرهنگ خالی است و به عوض واژه های دیگری که شاید خیلی مناسبتی با فرهنگ کوچک نداشته باشد، آمده است. به عنوان نمونه در بخش آلمانی Krieg der Sterne و j-m die Kuendigung aussprechen آمده است اما kuendigen نیامده است. به نظر می رسد که بسامد واژهء kuendigen از دو واژهء اول بیشتر باشد. واژهء جنگ ستارگان را حتی در فرهنگهای بزرگتر نیز نمی توان یافت.
-  در بخش فارسی به عنوان مثال واژه هایی مانند «پستِ پیشتاز» و «پشت مازه» و «پنجه بوکس» و «پنالتی» و «پیوره» آمده است، اما واژه های پنجاه و پانصد و پروانهء کسب نیامده است.
-  این فرهنگ در مقایسه با سایر فرهنگها از این امتیاز برخوردار است که معادلهای دقیقی بدست داده است. مثلاً در مقابل klauen ننوشته است «دزدیدن»، بلکه «کش رفتن» و «بلند کردن». این دقت در واژه گزینی را در هر فرهنگی نمی توان یافت. از این رو بد نبود که در مقابل abends علاوه بر «شب»، «شبها» نیز نوشته می شد یا مقابل «چلو» معادل Reis نیز می آمد (مثلاً در ترکیب mit Reis). همانطور مقابل «پوچ» معادل Unsinn. یا مقابل «پیش بینی» تنها Vorhersage می آمد یا بعنوان معادل اول ذکر می شد و Prophezeiung تنها مقابل «پیشگویی» می آمد.
این چند نکته جزیی نشان می دهد که کتاب از چنان درستی و دقت و وسواسی برخوردار است که نمی توان ایرادی جدی به آن گرفت. موفق و پیروز باشید. به امید فرهنگ بزرگتر.
با درود
رحمان افشاری
سومین روز از نوروز سال ۱۳۸۱
 

Rezensionen aus Amazon.de
 

Absolut brauchbar. Übertraf meine Erwartungen (falls ich welche hatte)
17. Juni 2016

Von Feinwerkerprofi Schimmiam
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidt Universal-Wörterbuch Persisch: Persisch-Deutsch/Deutsch-Persisch (Langenscheidt Universal-Wörterbücher) (Gebundene Ausgabe)
Ich bin erstaunt, wie viele Stichworte in einem 10,5 x 7,5 cm großen Büchlein Platz haben (18k). Verwende es zum Deutsch lernen mit einem Afghanen. Bisher habe ich alle Wörter gefunden. Die Schrift ist groß genug (Deutsch/Farsi). Die Verarbeitung gewohnt solide.

 

 

 

Alles gut
11. Juli 2016

Von Kathrin
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidt Universal-Wörterbuch Persisch: Persisch-Deutsch/Deutsch-Persisch (Langenscheidt Universal-Wörterbücher) (Gebundene Ausgabe)
Gutes Wörterbuch. Tut genau das was es tun soll - übersetzen. Alles leicht zu finden, hatte keinerlei Probleme mit diesem Langenscheidt

 

 

 

Praktisch und aktuell, aber zu klein

17. März 2015

Von Edgar Loeselam

 - Alle meine Rezensionen ansehen
Von Amazon bestätigter Kauf(Was ist das?)
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidt Universal-Wörterbuch Persisch: Persisch-Deutsch/Deutsch-Persisch (Langenscheidt Universal-Wörterbücher) (Gebundene Ausgabe)

Dieses Wörterbuch bietet einen ausreichenden und modernen Wortschatz. Beim Nachschlagen bin ich eigentlich noch nie ins Leere gelaufen. Gerade für Anfänger des Persischen halte ich dieses Wörterbuch für ideal. Aber von mir aus könnte das Format (und damit auch die Schrift) gerne doppelt so groß ausfallen. Ein Manko: bei den Verben fehlt die Angabe der Präsensstämme.

Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein
Kommentar

Klaus Altmann

Die fehlenden Präsensstämme empfinde ich selber nicht als Problem: Man kann doch jederzeit versuchen, das Präsens selber zu bilden, und entweder man wird verstanden, weil es richtig/halbwegs richtig oder zumindest verständlich war, oder eben nicht, und dann behilft man sich eben anders, z.B. indem man dem Gegenüber den Eintrag im Wörterbuch zeigt. Ich finde dieses handliche Wörterbuch immer noch ideal für die Jackentasche eines Reisenden.

 

25. Februar 2014
Von Sandra Lorenz
 - Alle meine Rezensionen ansehen
Verifizierter Kauf(Was ist das?)
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidt Universal-Wörterbuch Persisch: Persisch-Deutsch/Deutsch-Persisch (Langenscheidt Universal-Wörterbücher) (Gebundene Ausgabe)
Handlich, praktisch, gut. Handlich, da es selbst in eine Jackentasche passt. Praktisch, da sehr übersichtlich aufgebaut. Verbleibt als Gesamtbeurteilung ein "GUT".

Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich?

 

 

Handlich und übersichtlich, 3. April 2013
Von Mansour J.
 - Alle meine Rezensionen ansehen
Von Amazon bestätigter Kauf(Was ist das?)
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidt Universal-Wörterbuch Persisch: Persisch-Deutsch/Deutsch-Persisch (Langenscheidt Universal-Wörterbücher) (Gebundene Ausgabe)
Dieses Taschenwörterbuch ist vor allem geeignet für Menschen mit Farsi-Vorkenntnissen. Die lautschriftliche Darstellung der persischen Wörter ist nach etwas Übung einfach.
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich?

 

echt alltagstauglich!, 1. Februar 2013
Von
Klaus Altmann "Novalis" (Seevetal) - Alle meine Rezensionen ansehen
(REAL NAME)
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidt Universal-Wörterbuch Persisch: Persisch-Deutsch/Deutsch-Persisch (Langenscheidt Universal-Wörterbücher) (Gebundene Ausgabe)
Ich habe diese kleinen Wörterbücher für eine Reihe von Sprachen, weil ich meist zwei bis drei parallel lerne. Sie sind ein sehr guter Kompromiss zwischen Inhalt und Umfang. Würde man mehr Vokabeln in ein solch kleines Büchleib "quetschen" wollen, ginge das nur durch eine Verkleinerung der Schrifttype. In der vorliegenden Form sind sie für Reisen jedenfalls sehr gut geeignet. Am heimischen Schreibtisch oder für den VHS-Kurs kann man sich ja etwas Größeres suchen.

Zum Inhalt: 18.000 Wörter sind aus meiner Sicht ein sehr guter Start. Ich verwende das Wörterbuch ständig im Persisch-Unterricht. Gewiss kommt es vor, dass eine Übersetzung nicht (mehr) dem aktuellen Sprachgebrauch entspricht. Dieses Manko haben aber ausnahmslos alle Wörterbücher! Immer wieder schmunzeln meine LehrerInnen, wenn ich frage, ob man auch dieses oder jenes (scheinbare) Synonym verwenden kann. "Das ist altes Persisch/Türkisch/oder was auch immer, das sagt heute keiner mehr", kommt dann manchmal zur Antwort.

Ein ganz großes Lob verdient der Verlag für die handwerkliche Arbeit: Ich weiß nicht, Wie viel tausend Mal (keine Übertreibung!) ich z.B. mein türkisch-deutsches Wörterbuch in diesem Liliput-Format bereits aufgeschlagen habe. Die Schnittkante ist dadurch dunkelgrau geworden, das ist natürlich klar. Aber es ist nirgends aus dem Leim gegangen, die Bindung ist wie am ersten Tag, das innere Umschlagblatt hat sich nicht vom Plastikdeckel gelöst, nichts. Alltagstauglicher kann ein Buch nicht sein!

Dieses positive Urteil muss ich allerdings in einem für mich sehr wichtigen Punkt einschränken: Die persische Schrift ist für mich aufgrund des verwendeten Schriftgrades nur noch mit Mühe zu lesen - sie ist einfach zu klein für meine 61 Jahre alten Augen. Wenn dann noch die Vokalisation fehlt und z.B. "s" und "i" aufeinanderstoßen, kann ich es praktisch kaum noch entziffern. Dieses Manko haben - leider - auch die anderen Persisch-Werke, die ich habe. Und diese Klage führen auch andere Mitlernende meines Alters im Kurs. Ich bin mir bewusst, dass ein größerer Schriftgrad den Umfang des Buches vergrößern würde, aber ich könnte es dann wenigstens (noch) besser nutzen.

Auch das 32 Euro teure Wörterbuch (978-398030888) hat übrigens diese für mich große Schwachstelle. Liebe Persisch-Muttersprachler, die Ihr solche Bücher verfasst oder daran mitarbeitet: Für uns Deutsche bedeutet das Erlernen der persischen Schrift (über die Aneignung der gesprochenen Sprache hinaus) eine nicht zu unterschätzende Anstrengung - bitte macht es uns nicht unnötig schwer und schreibt ein, zwei Punkte größer!

Sehr gut an den Langenscheidt-Wörterbüchern finde ich immer wieder die lexikographischen "Zugaben": Aussprache, Phonetik, Abkürzungen, Kurzgrammatik, Tafeln etc. Davon könnten sich z.B. die Autoren des oben erwähnten Wörterbuches eine dicke Scheibe abschneiden. Es ist im Vergleich zum vorliegenden geradezu ärmlich ausgestattet und dazu noch schlechter gedruckt.

Fazit: für wenig Geld ein wirklich praktisches und rundum alltagstaugliches Wörterbuch.
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich?

 

passt in jede Tasche und für jede Gelegenheit, 25. September 2011
Von
maryl - Alle meine Rezensionen ansehen
Von Amazon bestätigter Kauf(Was ist das?)
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidt Universal-Wörterbuch Persisch: Persisch-Deutsch/Deutsch-Persisch (Langenscheidt
Universal-Wörterbücher) (Gebundene Ausgabe)
Nachdem unser Freund eine Perserin mit z.Zt. noch wenigen Deutschkenntnissen kennengelernt hat, ist dieses kleine, umfangreiche Wörterbuch genau das Richtige, um ins Gespräch zu kommen! Super Geschenk.
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich?
 
 

 

 

Da hat jemand nicht mitgedacht!, 25. März 2011
Von
Sebastian - Alle meine Rezensionen ansehen
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidts Universal-Wörterbuch, Persisch: Persisch - Deutsch / Deutsch - Persisch (Gebundene Ausgabe)
Im Farsi-Deutsch Teil steht der Suchbegriff am LINKEN Spaltenrand! Das bedeutet, dass man mitten im Text nach dem Anfang des gesuchten Wortes suchen muss. Da hat eindeutig wer nicht mitgedacht und deswegen nur ein "It's OK". Zumal es andere Lexika gibt, die diesen Fehler nicht machen.
Format und Umfang sind jedoch OK.
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein
 

 


zu klein, 3. Juli 2010
Von Malang Sherzada "Qalandar" - Alle meine Rezensionen ansehen
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidts Universal-Wörterbuch, Persisch: Persisch - Deutsch / Deutsch - Persisch (Gebundene Ausgabe)
Das Buch ist für sdeine Größe wunderbar, viele neue Wörter und mit lesbarer Umschrift. Für den Urlaub bestens zu empfehlen.
Aber zum Lesen von Literatur einfach zu klein!
Bitte, lieber Langenscheidtverlag, bringen Sie auch eine umfangreichere Version heraus!!!
Das Standartwerk Bozorg-Alavi ist inzwischen einfach zu alt, wenn auch sehr gut.
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein
 Handliches Wörterbuch für den Alltag, 25. April 2010
Von C. Hinz "cordulalina" (München) - Alle meine Rezensionen ansehen
(REAL NAME)
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidts Universal-Wörterbuch, Persisch: Persisch - Deutsch / Deutsch - Persisch (Gebundene Ausgabe)
Dieses kleine, handliche Deutsch-Persisch Wörterbuch ist der ideale Begleiter für unterwegs. Mit nur 11x8cm passt es in jede Handtasche und hilft mit den wichtigsten Begriffen aus.
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein
 vielleicht nicht jedes wort zu finden, aber sehr hilfreich für unterwegs, 11. Mai 2009
Von Dario Khojaste-Mohtachem (Berlin) - Alle meine Rezensionen ansehen
(REAL NAME)
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidts Universal-Wörterbuch, Persisch: Persisch - Deutsch / Deutsch - Persisch (Gebundene Ausgabe)
also ich bin selbst halb-iraner, habe jedoch seit kurzem erst angefangen persisch zu lernen. vor allem wenn man ein grammatikalisches Fundament in der persischen Sprache hat kann dieses buch echt hilfreich sein. wenn man zum Beispiel durch den Iran reisen sollte oder angefangen hat persisch zu lernen, kann ich das buch nur empfehlen, da man so schnell in die Sprache einsteigt und die wichtigsten Vokabeln für den Alltag mitnimmt.
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein

 

Gut für Reisen, 16. November 2007
Von zabane iran - Alle meine Rezensionen ansehen
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidts Universal-Wörterbuch, Persisch: Persisch - Deutsch / Deutsch - Persisch (Gebundene Ausgabe)
Dieses Wörterbuch ist auf Grund seiner Handlichkeit und des modernen Wortschatzes für den Reisealltag zu empfehlen. Darüber hinaus allerdings nicht, da man beispielsweise bei Übersetzungen schnell an die Grenzen des nicht sehr umfangreichen Wortschatzes stößt.
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein

 

Gut, aber zu klein, 30. Januar 2003
Von Ein Kunde
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidts Universal-Wörterbuch, Persisch: Persisch - Deutsch / Deutsch - Persisch (Gebundene Ausgabe)
Ich stimme mit den anderen Rezensionen zu, und muß trotz all den Problemen dieses Wörterbuches zugeben, daß "Langenscheidts Universal-Wörterbuch" sehr hilfreich ist. Wegen der Umschrift kann man die Wörter und die Aussprache leicht verstehen; und auch mit denen, deren Muttersprache Persisch ist, sich ziemlich leicht besprechen (bzw. ich meine lieber "meet in the middle"; das Persisch ist überhaupt nicht leicht). Im Buch sieht man sogar viele technische Wörter (mehrere technische Wörter als in anderen Wörterbüchern). Ich hab nur eins dagegen: dieses Wörterbuch kann manchmal zu klein sein. Es ist 10,5 cm x 7,5 cm groß. Es hat nur ca 18.000 Einträge. Man kann kein Buch Hafis mit so wenigen Wörtern lesen. Das wär möglich nur da, wenn es mehrere Einträge gäb. Wirklich schade, besonders wenn man schon weiß, daß Langenscheidts so eine gute Gesellschaft ist.
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein

 

Ideal für Reisende in persischsprachige Länder, 18. Juli 2002
Von Ein Kunde
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidts Universal-Wörterbuch, Persisch: Persisch - Deutsch / Deutsch - Persisch (Gebundene Ausgabe)
Das einzige Persisch-Deutsch/Deutsch-Persisch Wörterbuch, das man sofort weiterempfehlen kann. Drei große Vorzüge:
1. Alle persischen Wörter und Beispiele in einfacher phonetischer Umschrift.
2. Sehr moderner Wortschatz und viele Redewendungen.
3. Das Buch hat 18000 Stichwörter und Wendungen, passt aber in jede Tasche.
Also, ideal für Reisende in persischsprachige Länder (Iran, Afghanistan, Tadschikistan). Mir hat jedenfalls dieses Buch bei meinem zweimonatigen Iranaufenthalt sehr gute Dienste geleistet.
Außerdem eignet es sich gut als Ergänzung zu einem Lehrbuch für die, die Persisch lernen oder lehren.
Resümee: Ein Plus für Langenscheidt, ein Bravo für den Autor Khosro Naghed und ein Gewinn für die Wörterbuchbenutzer.
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein
 


für jeden Persisch-Lernenden und Lehrenden empfehlenswert!, 27. März 2002
Von Ein Kunde
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidts Universal-Wörterbuch, Persisch: Persisch - Deutsch / Deutsch - Persisch (Gebundene Ausgabe)
da ich seit einigen Semestern Persisch lerne und bald mal in die Islamische Republik Iran reisen möchte, habe ich mir das Wörterbuch sofort zugelegt.
Es ist eine wunderbare Ergänzung zu den sonstigen erhältlichen Wörterbüchern, insbesondere aufgrund des sehr modernen Wortschatzes, der auch viele Redewendungen enthält.
Natürlich sind 18.000 Wörter nicht die Welt, aber der durchschnittliche Perser hat einen aktiven Wortschatz von vielleicht 600 Wörtern, man kommt also gut klar.
Das Buch passt wirklich in jede Tasche und man kann es immer dabei haben, um zu schmöckern und zu lernen.
Wünschenswert wäre, wenn Langenscheidt eine umfassendere Ausgabe auf den Markt brächte, bis dahin erfüllt dieses Wörterbuch aber seinen Zweck.
Aufgrund der Umschrift kann man es übrigens optimal als Lernwörterbuch benutzen!
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein
 


für das kurze Gespräch oder die Hosentasche sehr gut, 17. März 2002
Von
Daniel Taborek (Dresden Deutschland) - Alle meine Rezensionen ansehen
Rezension bezieht sich auf: Langenscheidts Universal-Wörterbuch, Persisch: Persisch - Deutsch / Deutsch - Persisch (Gebundene Ausgabe)
Das neue Wörterbuch von Langenscheidt ist die ideale Ergänzung zu den teilweise sehr alten erhältlichen Ausgaben im "handlichen Schrankformat".
Für deutsche Nutzer des Buches ist sehr hilfreich, das die Aussprache der Worte in der Lautschrift angegeben sind. (Mir ist kein Buch deutsch/ persisch /deutsch bekannt, welches diese Eigenschaft besitzt)
Besonders hilfreich sind zahlreiche Worte aus dem aktuellen Sprachgebrauch welche z. Bsp. bei Behördengängen zumindest afghanischer / iranischer Bürger hier in Deutschland nötig sind - und in älteren Ausgaben fehlen oder nicht mehr gebräuchlich sind.
Dennoch erfüllt dieses Wörterbuch nur die Anforderung als Einstiegshilfe oder Notfallbuch für die Hosentasche aufgrund des eingeschränkten Wortschatzes.
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein

 


 
همکاری یک فرهنگ نویس ایرانی با
معتبرترین ناشر فرهنگهای چندزبانه آلمان

 
روزنامه همشهری، شنبه 17 فروردین 1381.
 خسرو ناقد، محقق، زبان شناس و فرهنگ‌پژوه ایرانی مقیم آلمان فرهنگ دو زبانه آلمانی – فارسی را که حاصل همکاری وی با موسسه لانگن‌شایت است، به‌بازار عرضه کرد. این فرهنگ که در اوایل امسال به‌بازار عرضه شد، حاصل سفارش موسسه آلمانی به‌این محقق ایرانی است و در نوع خود نخستین همکاری یک نویسنده ایرانی با یکی از معتبرترین ناشران فرهنگهای دوزبانه اروپا است.
این فرهنگ که قرار است دو جلد متوسط و بزرگ آن نیز تا  چند سال دیگر انتشار یابد، نخستین فرهنگی است که در برگیرنده هر دو زبان است. پیش از این، فرهنگهاب آلمانی – فارسی موجود در بازار کتاب آلمان و ایران یا آلمانی به فارسی یا فارسی به آلمانی بودند، اما اثر «ناقد» در برگیرنده هر دو زبان است. در این فرهنگ 18 هزار اصطلاح رایج و پُر کاربرد با مثالهای متعدد و ملموس و آوانگاری ساده آورده شده است. فرهنگ جدید آلمانی فارسی با استفاده از رسم الخط جدید زبان آلمانی نگاشته شده است که این شیوه جدید در املای زبان آلمانی از حدود دو سال قبل تصویب و رایج شده است.

 

 

ا

 © 2003-2015 naghed.net